• شهر برنج هفت روز هفته بصورت ۲۴ ساعته برای خرید باز است
شماره های پشتبانی
۰۵۱۳۶۵۸۶۰۱۰
ما اینجاییم
مشهد، بلوار پیامبر اعظم (ص) ۴۵، نبش شهید خادم الشریعه ۶، کد پستی ۹۱۹۸۱۱۳۴۸۴ - فروشگاه شهر برنج اخلمد
منتظر پیام شما هستیم
info[@]shahreberenj-akhlamad.ir